Paula Kurki-Suonio on valmistunut Helsingin yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1981 ja saanut varatuomarin arvonimen 1983. Toimittuaan muun muassa Joensuun raastuvanoikeudessa vt ja vs oikeusneuvosmiehenä hän on tullut toimistomme avustavaksi lakimieheksi vuonna 1986 ja vastuunalaiseksi yhtiömieheksi vuonna 1989. Hänet on hyväksytty Suomen Asianajajaliiton jäseneksi vuonna 1989.

Paula Kurki-Suonio hoitaa perintö- ja perheoikeudellisia asioita, ei kuitenkaan lapsiasioita.

Timo Vitikainen on valmistunut Turun yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1985. Valmistumisensa jälkeen hän on toiminut Patentti- ja rekisterihallituksessa lakimiehenä. Suoritettuaan auskultoinnin vuonna 1986 hän on toiminut eri pankeissa muun muassa notariaattitehtävissä (perunkirjoitukset, perinnönjaot, ositukset, testamenttien laadinnat, kauppakirjat ym.) sekä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalissa perintätehtävissä. Toimistomme palvelukseen vastuunalaisena yhtiömiehenä hän on tullut vuonna 1998. Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hänet on hyväksytty vuonna 2001.

Sini Sulka on valmistunut Helsingin yliopistosta oikeustieteen maisteriksi vuonna 2017, jonka jälkeen hän on toiminut lakimiehenä toimistossamme. Hänen erikoisalaansa on lasten huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät asiat, joiden lisäksi hän hoitaa myös erilaisia riita- ja rikosasioita. Hän on suorittanut asianajajatutkinnon.

Juha Sipilä on valmistunut Helsingin yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1987. Hän on vuodesta 1988 alkaen työskennellyt asianajotehtävissä Lahdessa. Juha Sipilä on hoitanut erilaisia siviili- ja perheoikeudellisia sekä liiketoimintaan liittyviä asioita. Hän on erityisesti perehtynyt asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöihin liittyviin kysymyksiin sekä asunto- ja kiinteistökauppoja koskeviin riitoihin. Juha Sipilä on ennen siirtymistään vuonna 2019 toimistomme palvelukseen työskennellyt osakkaana Asianajotoimisto SLPK Oy:ssä. Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hänet on hyväksytty vuonna 1991.

Taru Laine on toiminut toimistossamme asianajosihteerin tehtävissä vuodesta 1990.Yhteystiedot

Asianajotoimisto Kurki-Suonio Ky
Rautatienkatu 28 A
15110 Lahti


Sähköpostit ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@kurki-suonio.fi


Puh.  03-884 920
Faksi  03-884 9250
Asianajotoimisto Kurki-Suonio Ky • Rautatienkatu 28 A, 15110 Lahti • P. 03 884 920