Skip to main content

Palvelevat ihmiset, rautainen ammattitaito ja halu olla avuksi

Asianajotoimisto Kurki-Suonion avainhenkilöt

Kaikki asianajajamme kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Olemme näin sitoutuneet noudattamaan lakia ja hyvää asianajotapaa toiminnassamme. Haluamme kohdata ihmiset inhimillisesti ja asiakasta aidosti kuunnellen.

Luottamuksella palveluksessanne:


Sami Alatalo

Minulle on kertynyt yli kaksikymmentäviisi vuotta kokemusta erilaisista juridiikan asiantuntijatehtävistä ja liike-elämän johtotehtävistä.

Erityisosaamisaluettani ovat asumiseen ja rakentamiseen liittyvät toimeksiannot, yhtiöoikeus sekä yritysjärjestelyt ja maksukyvyttömyysmenettelyt. Avustan asiakkaitani myös erilaisissa sopimuksissa, oikeudenkäynneissä ja muissa riidanratkaisumenettelyissä. Kuulun Suomen Asianajajaliiton kiinteistö- ja rakennusoikeuden asiantuntijaryhmään. 

Työskentelen pääasiassa yritysasiakkaiden parissa, mutta myös asiakkaideni henkilökohtaiset lakiasiat hoituvat sujuvasti kauttani.  

Johanna Kekki-Lehtinen

Olen työskennellyt noin kahdenkymmenenviiden vuoden ajan erilaisissa lakimiestehtävissä liikejuristina, pankkilakimiehenä, julkisena oikeusavustajana ja ennen Kurki-Suoniota noin seitsemän vuoden ajan omassa asianajotoimistossani. Asianajajaliiton jäseneksi minut on hyväksytty vuonna 2014.

Teen töitä pääasiassa erilaisten perhe- ja jäämistöoikeudellisten toimeksiantojen parissa mukaan lukien lasten huoltoriidat. Toimin myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana kuolinpesissä. Avustan mielelläni asianomistajia erilaisissa rikosasioissa.

Tuomioistuinsovittelu niin lasten huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskevissa kuin muissakin riita-asioissa, on myös lähellä sydäntäni.

Paula Kurki-Suonio

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1981 ja saanut varatuomarin arvonimen 1983. Auskultoin Liperin tuomiokunnassa Joensuussa ja hoidin sijaisuuksia pääasiassa Joensuun raastuvanoikeudessa ja maistraatissa 1982-1985.

Palattuani Lahteen aloitin Asianajotoimisto Kurki-Suonio Ky:ssä 1986 avustavana lakimiehenä, vastuunalainen yhtiömies minusta tuli vuonna 1989. Samana vuonna minut hyväksyttiin Suomen Asianajajaliiton jäseneksi.

Hoidan nykyään pääasiassa perintöoikeudellisia asioita; teen perunkirjoituksia, toimin pesänselvittäjänä ja -jakajana, laadin testamentteja ja edunvalvontavaltakirjoja.

Tiina Rantala

Olen toiminut oikeudellisten kysymysten parissa lähes parikymmentä vuotta, joista noin kymmenen vuotta Verohallinnossa erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Pääsääntöisesti työskentelen yritysjuridiikan toimeksiantojen parissa: osakassopimuksien laatiminen, yritysjärjestelyiden suunnittelu ja toteutus sekä yrityskauppoihin liittyvä neuvonta ja sopimusten laatiminen ovat tyypillisiä vastuualueitani.

Verotuksen kiemurat huomioin kaikissa toimeksiannoissa ja luonnollisesti hoidan myös verosuunnitteluun ja veroriitoihin liittyviä toimeksiantoja. Toteutan vuosittain useita yritysten sukupolvenvaihdoksia.

Yrittäjien asiat ovat lähellä sydäntäni. Olen toiminut aktiivisesti yrittäjäjärjestön luottamustoimissa, kuten Lahden Yrittäjien puheenjohtajana ja Suomen Yrittäjien rahoitus- ja verovaliokunnan jäsenenä.

Timo Vitikainen

Olen valmistunut Turun yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1985. Valmistumiseni jälkeen toimin Patentti- ja rekisterihallituksessa lakimiehenä ja suoritettuani auskultoinnin vuonna 1986 työskentelin eri pankeissa muun muassa notariaattitehtävissä sekä sittemmin Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalissa perintätehtävissä.

Asianajotoimisto Kurki-Suonion palveluksessa yhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä olen toiminut vuodesta 1998 lähtien. Pääasialliset tehtäväni ovat liittyneet erilaisiin yhtiöoikeudellisiin toimeksiantoihin, kuten selvitystilamenettelyihin, työ- ja sopimusoikeudellisiin asioihin sekä viime vuosina pääosin insolvenssiasioiden hoitamiseen.

Asianajajaliiton jäseneksi minut on hyväksytty vuonna 2001 ja liiton tehtävissä olen toiminut sen Päijät-Hämeen osaston hallituksessa vuodesta 2010 vuoteen 2018 saakka, josta viimeiset kolme vuotta osaston puheenjohtajana.

Taru Laine

Olen työskennellyt Asianajotoimisto Kurki-Suonion asianajosihteerinä monipuolisissa tehtävissä vuodesta 1990 lähtien.