Skip to main content

Monipuolisia asianajopalveluita yksityishenkilöille

Palveleva asianajotoimisto Lahdessa ja Heinolassa

Henkilöasiakkaan palvelut

Toimistomme hoitaa laajasti erilaisia perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja. Asiantuntijamme auttavat esimerkiksi perunkirjoituksessa, testamenttiasioissa sekä edunvalvonta-asioissa. Toimimme myös kuolinpesien pesänselvittäjinä sekä -jakajina ja avustamme lasten huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskevissa asioissa. 

Hoidamme myös yksityishenkilöiden riita- ja rikosasioita. 

Perhe- ja perintöoikeus

Toimistollamme on vuosikymmenten kokemus erilaisista perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvistä kysymyksistä. Teemme perunkirjoitukset ja perinnönjaot, ositukset, edunvalvontavaltakirjat ja testamentit, sekä avustamme näihin liittyvissä oikeudellisissa prosesseissa. Asiantuntijamme toimivat myös tuomioistuimen määrääminä pesänselvittäjinä ja -jakajina.

Avioliitto- ja lapsiasiat

Laadimme avioehtosopimuksia sekä avustamme avioeroprosesseissa ja osituksissa. Lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa toimistomme asianajajilla on vuosikymmenten kokemus ja hoidamme niihin liittyviä riita- ja sovitteluasioita. 

Riita- ja rikosasiat

Hoidamme erilaisia riita-asioita sekä sovittelumenettelyissä että oikeudenkäynneissä. Hoidamme myös esimerkiksi velkomus- ja häätöprosesseja. Rikosprosessissa avustamme erityisesti asianomistajia huolehtien heidän eduistaan sekä vahingonkorvausvaatimuksistaan. Avustamme myös lähestymiskieltoasioissa. 

Työoikeus

Avustamme työ- ja johtajasopimusten neuvotteluissa sekä laadinnassa. Hoidamme myös työsuhteisiin liittyviä riita-asioita. 

Sopimusoikeus

Avustamme esimerkiksi kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyvissä sopimuksissa. 

Vero-oikeus

Toimistomme asianajaja Tiina Rantalalla on kymmenen vuoden kokemus verohallinnon asiantuntijatehtävistä. Avustamme perintösuunnittelussa erityisesti lahja- ja perintöverotuksen näkökulmasta. Laadimme myös ennakkoratkaisuhakemuksia, verovalituksia ja veroilmoituksia.

Hinnoittelu ja toimeksiannon yleiset ehdot

Asianajotoimeksiannoissa on olennaista päämiehen ja asianajajan keskinäinen luottamus. Luottamusta rakennamme muun muassa oikeudenmukaisilla ja kohtuullisilla veloitusperiaatteilla.

Palkkioveloituksemme on lähtökohtaisesti aikaperusteista. Toimeksiannon vaikeusaste vaikuttaa käytettävään tuntihintaan. Tilanteet ja toimeksiannot ovat hyvin erilaisia, joten joissakin tilanteissa, kuten yleisimpiden asiakirjojen laadinnassa, voimme sopia myös ennalta sovitun hinnan.

Tuntiperusteinen hinnoitteluraami yksityisasiakkaille:

  • asianajajat: 279 - 310 €/h sis. alv 24 %
  • toimistohenkilökunnan toimeksiantoon liittyvä selvittely- tai muu avustava työ: 124 €/h sis. alv 24 % 

Aikaveloitus perustuu alkavaan 15 minuutin jaksoon.

Sovitun palkkion lisäksi veloitamme matkakulut, mahdolliset viranomaismaksut ja muut toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat suorat kulut. Korvaus toimiston yleiskuluista sisältyy palkkioihin.

Kotivakuutuksen vakuutusehtoihin sisältyvä oikeusturvaosa kattaa usein pääosan henkilön omista oikeudenkäyntikustannuksista.

Muut toimeksiantosuhteen yleiset ehdot löydät alla olevasta linkistä.