Skip to main content

Monipuolisia asianajopalveluita yrityksille

Palveleva asianajotoimisto Lahdessa ja Heinolassa

Avustamme yritysasiakkaitamme kokonaisvaltaisesti. Huomioimme aina asiakasyrityksen liiketoiminnan yksilölliset tarpeet. 

Haluamme olla yritysasiakkaidemme pitkäaikainen kumppani. Monesti meistä on eniten apua asiakkaalle, kun pääsemme kehittämään sopimuksia jo ennen kuin niiden puuttuminen aiheuttaa yrityksessä ongelmia.

Mikäli ongelmia kuitenkin ilmenee, toimintatapamme on aina ratkaisuja hakeva ja neuvotteleva. Tarpeen tullen pidämme lujasti asiakkaamme puolia erilaisissa riidanratkaisumenettelyissä. Ehdoton luottamus ja rehellisyys on luonnollisesti kaiken toimintamme kivijalka.

Olemme asiakkaidemme pitkäaikainen kumppani!

Yritysjärjestelyt

Avustamme yritysjärjestelyissä neuvotteluista aina transaktion täytäntöönpanoon asti. Sukupolvenvaihdokset, yritys- ja liiketoimintakaupat sekä erilaiset yhtiömuodon muutokset hoituvat kauttamme. Meillä on vahvaa kokemusta myös kansainvälisistä järjestelyistä. 

Yhtiöoikeus

Avustamme esimerkiksi osakassopimuksissa, osakeanneissa ja yhtiön hallintojuridiikassa. Ajamme päämiehemme etua eri osapuolten välisissä osakeyhtiö- tai asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa erimielisyyksissä. Myös yhtiön johdon vastuukysymykset ovat meille tuttuja. 

Vero-oikeus

Vero-oikeudelliset kysymykset liittyvät keskeisesti kaikkeen elinkeinotoimintaan sekä erityisesti yritysjärjestelyihin. Toimistomme asianajajista Tiina Rantalalla on kymmenen vuoden kokemus verohallinnon asiantuntijatehtävistä. Teemme verosuunnittelua ja avustamme erilaissa veroriidoissa.

Asuminen ja rakentaminen sekä kiinteistöt

Palvelemme isännöitsijätoimistoja, asunto-osakeyhtiötä, rakennusliikkeitä sekä kiinteistökehittäjiä asumiseen ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Toimistomme asianajaja Sami Alatalo on Suomen Asianajajaliiton kiinteistö- ja rakennusoikeuden asiantuntijaryhmän jäsen. 

Sopimusoikeus

Avustamme yritysasiakkaitamme erilaisten kaupallisten sopimusten laadinnassa sekä niiden tulkintaan liittyvissä kysymyksissä. 

Maksukyvyttömyys ja konkurssi

Avustamme asiakkaitamme erilaisissa maksukyvyttömyyteen ja yrityksen rahoitukseen liittyvissä vapaaehtoisissa järjestelyissä. Toimimme tarvittaessa myös tuomioistuimen asettamina konkurssipesän pesänhoitajina.  

Riidanratkaisu

Tarjoamme oikeudellista riidanratkaisupalvelua erityisesti asumiseen ja rakentamiseen liittyvissä riitatilanteissa sekä sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Avustamme myös taloudellisiin rikoksiin liittyvissä prosesseissa sekä yhtiön johdon vastuukysymyksissä. Verotukseen liittyen hoidamme hallinto-oikeudellisia ennakkoratkaisu- ja valitusprosesseja. 

Hinnoittelu ja toimeksiannon yleiset ehdot

Asianajotoimeksiannoissa on olennaista päämiehen ja asianajajan keskinäinen luottamus. Luottamusta rakennamme muun muassa oikeudenmukaisilla ja kohtuullisilla veloitusperiaatteilla.

Palkkioveloituksemme on lähtökohtaisesti aikaperusteista. Toimeksiannon vaikeusaste vaikuttaa käytettävään tuntihintaan. Tilanteet ja toimeksiannot ovat hyvin erilaisia, joten toisinaan voimme sopia myös ennalta sovitun hinnan.

Tuntiperusteinen hinnoitteluraami yritysasiakkaille:

  • asianajajat: 230 - 270 €/h + alv 24 %
  • toimistohenkilökunnan toimeksiantoon liittyvä selvittely- tai muu avustava työ: 100 €/h + alv 24 % 

Aikaveloitus perustuu alkavaan 15 minuutin jaksoon.

Sovitun palkkion lisäksi veloitamme matkakulut, mahdolliset viranomaismaksut ja muut toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat suorat kulut. Korvaus toimiston yleiskuluista sisältyy palkkioihin.

Muut toimeksiantosuhteen yleiset ehdot löydät oheisesta linkistä.